dijametralan značenje

dijametralan (grč.). 1. Koji se odnosi na dijametar, promjer. 2. Potpun, skrajnji, posvemašnji: dijametralna suprotnost.