dijagnostika značenje

dijagnostika (grč.), grana medicine koja ustanovljuje bolesti prema njihovim simptomima.