dijafora značenje

dijafora (grč.), figura ant. retorike, ponavljanje iste riječi, ali u različitu značenju.