dihotomija značenje

dihotomija (grč.), podjela na dva dijela; u logici, podjela rodnoga pojma na dva niža, međusobno protuslovna pojma; u Saussureovoj lingvistici, dvočlana (binarna) opozicija između elemenata koji se međusobno uvjetuju i pretpostavljaju (jezična djelatnost: jezik [kao sustav], govor [kao primjena toga sustava u komunikaciji]).