diglosija značenje

diglosija (grč.), dvojezično stanje u kojemu je jedan od jezika u nižem sociopolit. statusu; kadšto isto što i dvojezičnost, bilingvizam.