difuzor značenje

difuzor (lat.), konično prošireni kanal; usporuje brzinu strujanja tekućina i plinova, povećava statički tlak; upotrebljava se kod ventilatora, turbina i dr.