dieni značenje

dieni (diolefini), kem nezasićeni ugljikovodici s dvjema dvostrukim vezama između C-atoma; tehnički najvažniji d. je izopren.