Diels značenje

Diels, Otto (1876–1954), njem. kemičar; poznat po dienskoj sintezi (s K. Alderom Nobelova nagrada 1950).