dielektrična konstanta značenje

dielektrična konstanta, stari naziv za → dielektričnost.