Diamantina značenje

Diamantina (pr. Tejuco), grad u JI Brazilu, na vis. od 1262 m; 43 506 st. Osnutak vezan uz otkriće dijamanata (1729). Brusionica i muzej dijamanata; tekst. i kovinska ind. Pod zaštitom Unesco-a (1990).