Dewasne značenje

Dewasne, Jean (1921–99), franc. slikar (geometrijske apstraktne kompozicije) i kipar (Antiskulpture).