Devon značenje

Devon (Devonshire), grofovija u JZ Engleskoj; 6560 km2, 704 500 st. Upravno središte Exeter. Ležišta kositrene i bakrene rude; brodogradnja, kem. i tekst. ind. Turizam.