devolucija značenje

devolucija (lat.), prijenos neke stvari ili prava na drugoga na temelju zakona, ugovora ili oporuke (ius devolutionis).