devijantno ponašanje značenje

devijantno ponašanje, djelovanje koje odstupa od normi ponašanja prihvaćenih u nekom društvu.