devijacija značenje

devijacija (lat.). 1. Skretanje, otklon od smjera ili sr. položaja; zastranjivanje. 2. fiz otklon magnetske igle zbog magnetskoga utjecaja (npr. broda ili zrakoplova u koji je ugrađen kompas). 3. mat razlika između jedne od niza promatranih vrijednosti i njihova prosjeka.