deva značenje

deva (sanskrt.: božanski, nebeski), u hinduizmu i budizmu, nebesnik, dobro božanstvo. supr asura, kasnije i rakšasa, zao duh.