Deuxième bureau značenje

Deuxième bureau (franc.: drugi ured), nekadašnja franc. vojna obavještajna služba.