deuterokanonske knjige značenje

deuterokanonske knjige, starozavjetne knjige koje Židovi i protestanti ne priznaju kanonskima, dok ih je Katolička crkva na Tridentskom koncilu potvrdila kao kanonske biblijske knjige: Tobija, Judita, Prva i Druga o Makabejcima, Knjiga Mudrosti, Knjiga Sirahova i Baruh.