Detroit značenje

Detroit, grad i luka u sav. državi Michigan, SAD; 951 270 st. Središte automobilske ind. SAD. Metalurgija, metalna, kem. i zrakoplovna ind.; rafinerije nafte; brodogradnja. – Osn. ga Francuzi 1701. kao voj. uporište protiv Indijanaca i trg. stanicu; 1760. osvojili ga Englezi; od 1796. u sklopu SAD.