deterioracija značenje

deterioracija (lat.), pogoršanje; psih gubitak intelektualnih i psih. funkcija, ponajčešće u psihozama i starenju (senilna d.).