detektor značenje

detektor (lat.), uređaj za otkrivanje, npr. d. mina, d. laži, d. zračenja (→ Geiger-müllerovo brojilo); posebno, istoznačnica za demodulator.