desublimacija značenje

desublimacija (lat.), pojava ili proces obrnut procesu sublimacije, pri kojem neke tvari, ako se ohlade do određene temperature, prelaze izravno iz plinovitoga u čvrsto stanje.