destilat značenje

destilat, proizvod destilacije sa svojstvima različitima od prvobitne sirovine (npr. vinski d.).