Dessalines značenje

Dessalines, Jean-Jacques (1758–1806), car Haitija 1804–06. Crnac, rođen kao rob, borac protiv Engleza, od 1802. franc. general; 1803. u ratu s Francuzima, koje je protjerao, te se 1804. proglasio neovisnim carem Haitija (kao Jacques I). Ubijen u uroti.