Despot značenje

Despot, Branko (1942), hrv. filozof; sveuč. profesor. Istražuje povijest filozofije, njem., grč. i hrv. filozofiju. Filozofiranje Vladimira Dvornikovića; Uvod u filozofiju.