despocija značenje

despocija (grč.), oblik neograničene, autokratske vlasti pojedinca. Takav oblik vladavine imale su države staroga Istoka (Babilon, Perzija, Egipat i dr.).