deskriptor značenje

deskriptor (lat.), normirana ključna riječ, sastavni dio nekoga → tezaurusa; riječ ili skupina riječi iz dokumentacijskoga jezika što se koristi za indeksiranje dokumenata te za klasifikaciju, pohranu i pretraživanje dokumentacijskih fondova.