desetina značenje

desetina (desetak, deseto, dežma, dižma, decima). 1. Javnopravno davanje desetoga dijela zemljišnoga proizvoda, stočnoga priploda, pa i osobne zarade od službe ili obrta. 2. Crkvena d., deseti dio prihoda što se nekad davao za uzdržavanje crkve i svećenika; u Hrvatskoj ukinuta 1853. 3. Najniža borbena postrojba (10 vojnika) u sastavu voda.