Deschamps značenje

Deschamps, Eustache (o. 1346 – o. 1406), franc. pjesnik; o. 1500 balada, rondoa, virelaia, traktat o poetici Umijeće pjevanja i sastavljanja pjesama te nedovršena satira Bračno zrcalo.