Derventa značenje

Derventa, naselje u sr. dijelu bosanske Posavine, na desnoj obali rijeke Ukrine S BiH; 17 800 st. Tvornica obuće; tekst. i drvna ind. – Nastala u doba osmanlijske vlasti; od prve pol. 17. st. sjedište kadiluka; 1717. razorila je austr. vojska; obnovljena i do 1835. sjedište kapetana; 1878. osvojila je austr. vojska. 1992. u srp. agresiji protjerano hrv. i musl. stanovništvo i potpuno razoren franjevački samostan u obližnjem Plehanu.