derivat značenje

derivat, kem spoj priređen iz nekoga osnovnog spoja zamjenom atoma ili atomske grupe drugim atomima ili radikalima.