deprecijacija značenje

deprecijacija (lat.), rušenje (spuštanje) cijene, smanjivanje vrijednosti.