depozitni novac značenje

depozitni novac (žiralni, knjižni, računski, bankovni, skripturalni ili nevidljivi n.), sva kratkoročna novčana potraživanja ili potraživanja po viđenju evidentirana kod banke.