depopulacija značenje

depopulacija (lat.), smanjenje broja stanovnika neke zemlje ili kraja zbog prirodnoga smanjenja stanovništva (veći mortalitet od nataliteta) ili negativnoga migracijskog salda (više iseljenih od useljenih stanovnika).