denga značenje

denga (svahili), zarazna trop. i suptrop. bolest praćena visokom temperaturom, bolovima, osipom; prenositelj komarac Aedes aegypti.