dendriti značenje

dendriti (grč.), protoplazmatski nastavci koji izlaze iz živčane stanice.