denčana roba značenje

denčana roba (tur. Denk: zavežljaj), roba koja se u komadima predaje na otpremu željeznicom ili brodom, i to u težini manjoj od one za koju se prema tarifnom propisu plaća prijevozna pristojba.