Demokrit značenje

Demokrit (o. ← 460. do ← 370), grč. filozof; najznačajniji predstavnik atomizma u antici, materijalist. Čitava je zbilja sazdana samo od atoma i praznoga prostora. Determinist. Sačuvani mnogobrojni fragmenti.