demiurg značenje

demiurg (grč.). 1. Pripadnik atenskoga trećeg staleža. 2. Viši činovnik u dorskim državama. 3. Graditelj svijeta, odn. duh (u Platona). 4. Duša svijeta (u Porfirija).