Demirčjan značenje

Demirčjan, Derenik (1877–1956), armenski književnik; pjesme, drame, romani i pripovijesti nadahnuti nac. poviješću. Vartanidi; Hrabri Nazar.