deminutiv značenje

deminutiv (lat.), umanjenica, umanjena riječ, izvedenica kojom se označuje nešto maleno, mlado, umanjeno (sinčić, lopatica, ljepuškast), katkad s nijansom umiljatosti, pejorativnosti, osjećajnosti.