deminutio capitis značenje

deminutio capitis (lat.), u rim. pravu, gubitak nekoga pravnog položaja (statusa), npr. slobode, građanstva.