demineralizacija značenje

demineralizacija (franc.), uklanjanje mineralnih soli, npr. iz vode (→ izmjenjivači iona).