demilitarizacija značenje

demilitarizacija (franc.), razvojačenje; uklanjanje oružanih snaga iz neke države, s nekoga područja.