Demetrije iz Magnezije značenje

Demetrije iz Magnezije (← I. st.), grč. gramatičar; autor dvaju onomastičkih priručnika: O istoimenim pjesnicima i proznim piscima te O istoimenim gradovima.