Demetrije Hvaranin značenje

Demetrije Hvaranin (o. ← 260. do o. ← 213), ilir. vojskovođa grč. podrijetla, rođen na Hvaru; u službi Agrona i Teute upravljao Hvarom, Korčulom i Krfom; poginuo u borbi protiv Rimljana kraj Mesene.