Demetrije Faleronski značenje

Demetrije Faleronski (o. ← 350. do o. ← 285), grč. političar i povjesničar; upravljajući Atenom ← 317. do ← 307., istaknuo se kao financ. stručnjak i zakonodavac (zakon protiv luksuza).