Demetrijada značenje

Demetrijada, ant. grad u Tesaliji, Grčka, nedaleko od današnjeg Volosa. Tvrđava i povremena rezidencija mak. vladara.