Demeter značenje

Demeter, Dimitrija (1811–72), hrv. pjesnik, dramatičar i prevoditelj; preporoditelj. Romantička pov. drama Teuta; epsko-lirski spjev Grobničko polje; libreta za opere V. Lisinskoga Ljubav i zloba i Porin.