demarkativan značenje

demarkativan (franc.), u fonologiji, onaj (npr. element, oznaka, funkcija) koji označuje granice riječi (i dr.); tako npr. akcent u madžarskom, jer se uvijek nalazi na početku riječi.